Nguyễn Đức Phương

  0
  84

  Member Information

  Full Name ♂️ Nguyễn Đức Phương -
  Father Nguyễn Bá Phú
  Spouse#1NameNguyễn Thị Mai
  Date of Marriage
  Children
  #2NameUnknown
  Date of Marriage
  Children ♂️ Nguyễn Bá Trứ

  Additional Information

  Thư lại tỉnh Hải Dương

  Hưu trí về dạy học

  Phong tặng Thư lại Bộ, Chánh bát phẩm văn giai
  Cụ bà Nguyễn Thị Mai

  Hai cụ sinh được 2 trai, 1 gái.