Ban nhạc Sao Mai

Ban nhạc Sao Mai (Morning Star Band)

Ban nhạc Sao Mai được tái thành lập vào năm 1999 với các thành viên: Đỗ Bảo (keyboard), Nguyễn Mai Kiên (bass), Phạm Quốc Long (Guitar) , Mạnh Cường (Drums), Hà Đình Huy (percssion), Bảo Long (saxophone), Trọng Nghĩa (keyboard).

Đỗ Bảo (keyboard)
Nguyễn Mai Kiên (bass)

Hà Đình Huy (percssion)

Bảo Long (saxophone)

Mạnh Cường (Drums)

Quốc Long (Guitar)

Trọng Nghĩa (keyboard)

Ban nhạc Sao Mai đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn trên toàn quốc như: Cuộc thi Sao Mai 2003 (VTV tổ chức), Live show Hà Dũng, Live show Nhật thực 1 và 2 (Ngọc Đại – Trần Thu Hà), Điểm hẹn âm nhạc (VTV3) hàng tháng… Thu thanh và phối khí các  chương trình ca nhạc lớn, CD Nhật thực 1, 2; CD Hà Dũng, CD Quỳnh Hương; CD Hà Nội 50 năm (Hồ Gươm audio phát hành)… Ban nhạc cũng đã tổ chức một Live Show Morning Star++ tại Trung tâm văn hoá Pháp L’space Hà Nội.