Browsing: đàn tính

Múa: Tính tình Âm nhạc: Mai Kiên Biên đạo: NSND Hữu Từ, NSƯT Đỗ Hiền Tốp múa Đoàn Văn công…