Browsing: Thu mưa

Ca khúc “Thu mưa” được viết khoảng năm 1995, dù đã rất lâu nhưng hôm nay đăng lại để mọi…