Author: Kien Nguyen

Chuyển soạn (arranging) là nghệ thuật soạn lại một tác phẩm đã viết trước đó để trình diễn theo một cách khác với dạng nguyên gốc([1]). Bản chuyển soạn (arrangement) có thể bao gồm cả quá trình tái hoà âm, phát triển, thêm các yếu tố mới để thể hiện đầy đủ cấu trúc tiết tấu, hoà thanh và giai điệu. Các yếu tố cần xem xét khi chuyển soạn là cấu trúc, nhạc cụ, phong cách, điệu tính, giai điệu, hoà thanh, tiết tấu, nhịp điệu… Trong chuyển soạn, người soạn có thể chỉ giữ lại giai điệu và họ…

Đọc thêm...

https://youtu.be/mykhgDJvp6g Bè bass bắt đầu bằng một cú trượt (slide) vào một câu giai điệu dài dựa trên thang âm E Mixolydian kết thúc bằng một nốt E ngân dài và đẩy sớm lên một nốt kép. Câu này được chơi hai lần trước khi vào bài. Bè bass ở đoạn verse đầu được chơi ổn định và lặp lại gần giống nhau. Chủ yếu sử dụng nốt gốc và nốt 5. Bốn ô nhịp đầu cơ bản là trì tục trên hợp âm E7sus4 và E7, đẩy căng thẳng và vào 4 nhịp kết tiếp với bè bass dày…

Đọc thêm...