Thursday, December 7, 2023

Cách chuyển tiếng của track MIDI trong Cubase

Cubase & Nuendo cho ta một công cụ để tiếp cận các thao tác thu thanh (gọi là các sự kiện). Mỗi sự kiện sảy ra như đánh nốt trên đàn, bend, rung… đều được ghi lại theo từng thời điểm thời gian rất chi tiết. Để chỉnh lại những thao tác này bạn làm như sau:

  • Bạn hãy thu thanh vào một track MIDI đã tạo như trên đã hướng dẫn, sau đó nhấn chọn clip vừa thu. (Bạn cũng có thể lấy công cụ Draw hình cái bút trên thanh công cụ, sau đó dùng chuột nhấn và rê để vẽ một clip trên track MIDI đã tạo)

  • Vào menu MIDI chọn Open List Editor.

Tại đây bạn sẽ thấy cửa sổ làm việc của List Editor hiện lên. Trong phần insert type trên thanh công cụ phía trên bạn chọn Program Change. Chọn công cụ Draw hình cái bút (ô thứ 2) và nhấn vào cửa sổ chính để tạo một sự kiện. (Xem hình dưới đây)

Hiệu chỉnh lại thông số thời gian Start là 1.01.01.000 (đây là thời gian bắt đầu của bài – ô nhịp 1, phách 1) rồi nhập vào cột Data1 là 34 theo hệ General MIDI. Đây là số tiếng bass, bạn co thể tham khảo số tiếng của hệ General MIDI ở dưới hoặc tải ở đây. Tuy nhiên có thể có hai cách đánh sô từ 0 đến 127 hoặc từ 1 đến 128, khi làm chúng ta để ý.

Nếu chúng ta muôn chuyển tiếng từ ô nhịp nào thì chúng ta nhập số nhịp Start như trên. Ví dụ muốn phách thứ 4 của ô nhịp thứ 3 chuyển tiếng thì ta nhập Start là 3.04.01.000 . Với cách này các bạn có thể chỉ cần 1 track và đổi tiếng ở nơi cần thiết.

Bây giờ tua lại từ đầu và phát ta sẽ thấy hiệu quả.

Số tiếng của hệ General MIDI

0    Acoustic Grand 64    Soprano Sax
1    Bright Acoustic 65    Alto Sax
2    Electric Grand 66    Tenor Sax
3    Honky-Tonk 67    Baritone Sax
4    Electric Piano 1 68    Oboe
5    Electric Piano 2 69    English Horn
6    Harpsichord 70    Bassoon
7    Clav 71    Clarinet
8    Celesta 72    Piccolo
9    Glockenspiel 73    Flute
10    Music Box 74    Recorder
11    Vibraphone 75    Pan Flute
12    Marimba 76    Blown Bottle
13    Xylophone 77    Skakuhachi
14    Tubular Bells 78    Whistle
15    Dulcimer 79    Ocarina
16    Drawbar Organ 80    Lead 1 (square)
17    Percussive Organ 81    Lead 2 (sawtooth)
18    Rock Organ 82    Lead 3 (calliope)
19    Church Organ 83    Lead 4 (chiff)
20    Reed Organ 84    Lead 5 (charang)
21    Accordion 85    Lead 6 (voice)
22    Harmonica 86    Lead 7 (fifths)
23    Tango Accordion 87    Lead 8 (bass+lead)
24    Acoustic Guitar(nylon) 88    Pad 1 (new age)
25    Acoustic Guitar(steel) 89    Pad 2 (warm)
26    Electric Guitar(jazz) 90    Pad 3 (polysynth)
27    Electric Guitar(clean) 91    Pad 4 (choir)
28    Electric Guitar(muted) 92    Pad 5 (bowed)
29    Overdriven Guitar 93    Pad 6 (metallic)
30    Distortion Guitar 94    Pad 7 (halo)
31    Guitar Harmonics 95    Pad 8 (sweep)
32    Acoustic Bass 96    FX 1 (rain)
33    Electric Bass(finger) 97    FX 2 (soundtrack)
34    Electric Bass(pick) 98    FX 3 (crystal)
35    Fretless Bass 99    FX 4 (atmosphere)
36    Slap Bass 1 100    FX 5 (brightness)
37    Slap Bass 2 101    FX 6 (goblins)
38    Synth Bass 1 102    FX 7 (echoes)
39    Synth Bass 2 103    FX 8 (sci-fi)
40    Violin 104    Sitar
41    Viola 105    Banjo
42    Cello 106    Shamisen
43    Contrabass 107    Koto
44    Tremolo Strings 108    Kalimba
45    Orchestral Strings 109    Bagpipe
46    Orchestral Strings 110    Fiddle
47    Timpani 111    Shanai
48    String Ensemble 1 112    Tinkle Bell
49    String Ensemble 2 113    Agogo
50    SynthStrings 1 114    Steel Drums
51    SynthStrings 2 115    Woodblock
52    Choir Aahs 116    Taiko Drum
53    Voice Oohs 117    Melodic Tom
54    Synth Voice 118    Synth Drum
55    Orchestra Hit 119    Reverse Cymbal
56    Trumpet 120    Guitar Fret Noise
57    Trombone 121    Breath Noise
58    Tuba 122    Seashore
59    Muted Trumpet 123    Bird Tweet
60    French Horn 124    Telephone Ring
61    Brass Section 125    Helicopter
62    SynthBrass 1 126    Applause
63    SynthBrass 2 127    Gunshot

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

KẾT NỐI

3,048Thành viênThích
33Người theo dõiTheo dõi
380Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới